Ars poetica: Az Ozorai Pipo Magánintézet politikai irányzatoktól, pártoktól, szervezetektől, állami intézményektől független gazdasági magán vállalkozás. A másodközlések nem az intézet véleményét tükrözik, hanem az Olvasó sokoldalú tájékoztatását szolgálják.

 

 

 

 

 

 

 

 

Az MNB rövid története

 

Az Osztrák-Magyar Monarchiában a jegybanki feladatokat előbb az 1816. július 1-től működő Osztrák Nemzeti Bank, majd az 1878. szeptember 30-án létrejött és paritásos alapon dolgozó Osztrák-Magyar Bank látta el. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején a megalakuló első független magyar kormány a jegybanki feladatok ellátását a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankra bízta. Az első világháború következményeként 1918. október végén az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlott, az Osztrák-Magyar Bankot felszámolták. A központi banki feladatkört az 1921. július 11-én megalakult Magyar Királyi Állami Jegyintézet vette át. Az önálló magyar jegybank, a Magyar Nemzeti Bank részvénytársasági formában 1924. június 24-én kezdte meg munkáját. Első elnöke Popovics Sándor volt. A központi bank teremtette meg az első világháborút követően inflálódott korona stabilizációját, majd kibocsátotta az új valutát, a pengőt. Átvette az állami számlák vezetését, az államadósság kezelését. Kamat- és hitelpolitikájával, váltóleszámítolási elveivel és gyakorlatával irányította az ország hiteléletét, befolyásolta a bankrendszer működését. Hatáskörébe került a devizagazdálkodás felügyelete is. Megalakulásától – 1930 – részvényese és aktív tagja a Nemzetközi Fizetések Bankjának (BIS). Az 1929 őszén kirobbant világgazdasági válság előidézte pénzügyi krízis 1931 júliusában elérte Magyarországot is. A Magyar Nemzeti Bank ez időtől kezdve az 1990-es évek elejéig a kötött devizagazdálkodás megvalósítója, e téren a hatósági feladatok ellátója, gazdaságpolitikai felelősséggel és hatáskörrel rendelkező központi bank. A második világháború időszakában a jegybank erőfeszítései dacára a nemzeti valuta, a pengő inflációja bontakozott ki. A háború befejezését követően a pengő értékvesztése a világtörténelem eddigi legnagyobb méretű pénzromlását produkálta. A Magyar Nemzeti Bank közreműködésével valósult meg 1946. augusztus 1-jén a stabilizáció, jelent meg az új fizetőeszköz, a forint. A nagybankok – köztük a jegybank – magyar tulajdonú részvényeinek 1947 végén lezajlott államosítását követően a bankrendszert rövid idő alatt átalakították. A kereskedelmi bankokat és a takarékpénztárakat felszámolták, a bankrendszert egyszintűvé tették. A Magyar Nemzeti Bank 1948 második felétől a jegybanki hatáskörök mellett kereskedelmi banki feladatokat is ellátott. Mint államosított központi bank, irányítása kormányzati fennhatóság alá került. 1987. január 1-jével Magyarországon visszaállt a kétszintű bankrendszer. A létrejövő új kereskedelmi bankok apparátusa, fiókhálózata, ügyfélköre kevés kivételtől eltekintve a Magyar Nemzeti Banktól került át a megalakuló pénzintézetekhez. A Magyar Nemzeti Bankról 1991 októberében elfogadott – majd többször módosított – törvény helyreállította a jegybank függetlenségét, újraszabályozta feladatkörét. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény alapján az árfolyamrendszer megválasztása tekintetében a kormány az MNB-vel egyetértésben dönt. A jelenlegi árfolyamrezsim a sávos árfolyamrendszerek közé tartozik. Az árfolyamsáv közepét és széleit, valamint a forint hivatalos árfolyamát az euróval szemben határozza meg az MNB.

 

Magyar Nemzeti Bank vezető testületei

Elnök: Simor András 

Alelnökök: Karvalits Ferenc, Király Júlia

 

Monetáris Tanács

Elnök: Simor András, az MNB elnöke

Tagok:

Karvalits Ferenc, az MNB alelnöke

dr. Bánfi Tamás

dr. Bihari Péter 

Bihari Vilmos

dr. Csáki Csaba

dr. Hardy Ilona

dr. Kádár Béla

Király Júlia

dr. Kopits György

Neményi Judit

dr. Oblath Gábor  

 

Az MNB felügyelő bizottsága

Elnök: dr. Várhegyi Éva

Tagok:

Baranyay László

dr. Kajdi József

dr. Várfalvi István

dr. Urbán László

 

A Jegybanktanács / Monetáris Tanács összes tagjának mandátuma

 

Név

1998-2002

2002-2006

2006-2010

Adamecz Péter alelnök

2001. július 2. (6 évre)

 

 

Auth Henrik alelnök

2001. július 2. (6 évre)

 

 

Bánfi Tamás

 

2005. március 1. (6 évre)

 

Bihari Péter

 

2005. március 1. (6 évre)

 

Bihari Vilmos

 

2004. március 1. (6 évre)

 

Csáki Csaba

 

2005. március 1. (6 évre)

 

Erdős Tibor

2000-ig

 

 

Hardy Ilona

 

2004. március 1. (6 évre)

 

Járai Zsigmond elnök

 

2001. március 2. (6 évre)

 

Kádár Béla

1999. szeptember 1. (3 évre)

2002. szeptember 23. (6 évre)

 

Karvalits Ferenc alelnök

 

 

2007. március 27. (6 évre)

Káró Tamás (+)

2001. szeptember 27-től (6 évre)

 

 

Kopits György

 

2003. december 1. (6 évre)

 

Kornai János

2001. júniusig

 

 

Kováts Álmos alelnök

1999. december 11-ig

 

 

Neményi Judit

 

2005. március 1. (6 évre)

 

Oblath Gábor

2001. március 1. (3 évre)

2003. július 7. (6 évre)

 

Riecke Werner alelnök

1998. január 15. (6 évre)

 

 

Simor András elnök

 

 

2007. március 3. (6 évre)

Szapáry György alelnök

1999. szeptemberig (6 évig)

2001. február 21. (6 évre)

 

Száz János

2001. február 20-ig

 

 

Surányi György elnök

1995. márciustól (6 évre)

 

 

 

 

Az MNB elnökei

Dr. Popovits Sándor (1924. június 24. – 1935. január 6.)

Dr. Imrédy Béla (1935. január 6. – 1938. május 18.)

Dr. Baranyai Lipót (1938. május 19. – 1943)

Dr. Pósch Gyula (1943. február 7. – 1944. október 16.)

Temesváry László (1944. október 16. – 1944. december)

Dr. Oltványi Imre (1945. április 17. – 1945. augusztus 31.)

Dr. Kárász Artúr (1945. augusztus 31. – 1945. november 15.)

Dr. Oltványi Imre (1945. november 15. – 1946. augusztus)

Dr. Csejkey Ernő (1946. augusztus 9.)

Dr. Jeszenszky Ferenc vezérigazgató, az MNB első vezetője (1949. augusztus 30. – 1952. február 1.)

Vörös János vezérigazgató, az MNB első vezetője (1952. február 1. – 1955. november 12.)

Dr. Háy László (1956. április 17. – 1956. november 20.)

Szántó Dénes (1956. november 20. – 1960. június 30.)

Sulyok Béla (1960. július 1. – 1961. október 31.)

Dr. László Andor államtitkár (1961. november 1. – 1975. július 10.)

Dr. Tímár Mátyás államtitkár (1975. július 10. – 1988. június 15.)

Dr. Bartha Ferenc államtitkár (1988. június 15. – 1990. június 30.)

Dr. Surányi György (1990. július 1. – 1991. november 30.)

Dr. Bod Péter Ákos (1991. december 9. – 1994. december 14.)

Dr. Surányi György (1995. március 1. – 2001. március 1.)

Dr. Járai Zsigmond (2001. március 2. – 2007. március 2.)

Simor András (2007. március 3. – )

Az MNB honlapja: www.mnb.hu