Ars poetica: Az Ozorai Pipo Magánintézet politikai irányzatoktól, pártoktól, szervezetektől, állami intézményektől független gazdasági magán vállalkozás. A másodközlések nem az intézet véleményét tükrözik, hanem az Olvasó sokoldalú tájékoztatását szolgálják.

 

 

 

 

 

KIS JÁNOS

Pengeélen

 

Másodközlés!

Élet és irodalom

2006. október 6.

 

Az önkormányzati választások a vártnál súlyosabb vereséget mértek a kormánypártokra. A kudarc fő oka mindenki előtt világos: a választók a megszorító intézkedések ellen tiltakoztak. Ezt a miniszterelnök és a kormánypártok vezetői is elismerték, azonnal hozzátéve, hogy el vannak tökélve a stabilizáció és a reformok folytatására.

Azok közé tartozom, akik ezt helyeslik, és azt szeretnék, ha a koalíció valóban ki tudna tartani vállalt programja mellett. Ehhez azonban az elszántság nem elég. Demokráciában nem lehet minden határon túl szembe menni a választók akaratával. El kell érni, hogy az állampolgárok ha nem is szeretik, legalább tudomásul vegyék azt, amit a kormány csinál.

Ahhoz, hogy ide eljusson a koalíció, mindenekelőtt szembe kell néznie a proteszt indítékaival. Természetes, hogy az emberek gyarapodni kívánnak, és nem szeretik elveszteni azt, amit egyszer már megszereztek magunknak. De a kormánypártok támogatottságának megroppanását hiba volna egyszerűen az anyagi veszteségekkel magyarázni. Minden körülmények közt hajlamosak vagyunk úgy érezni, hogy a már elért életkörülmények szerzett jogainkhoz tartoznak; a jussunkhoz nyúl, aki ezekhez nyúl. A megszorító intézkedéseket a világon mindenütt erkölcsi ellenérzéssel fogadják az érintett rétegek. Magyarországon az ellenérzést felháborodássá fokozta, hogy ugyanaz a kormány nyúl hozzá a jövedelmekhez, amely az államháztartási hiányért az első számú felelősséget viseli. Növelte a felháborodás erejét, hogy a közvéleményt sokként érte a fordulat, amire a választások előtt nem készítették föl. A becsapottság érzése a levegőben volt már, amikor a miniszterelnök őszödi beszéde nyilvánosságra került. Az állampolgárok többsége számára a beszéd minden más vonatkozását maga mögé utasító, fő üzenete az volt, hogy érzésük nem volt téves. A miniszterelnök a saját hangján kimondta, hogy tudatosan és rendszeresen hazudott nekik.

A kormány és pártjai a mai napig nem reagáltak a közvélemény morális megrendülésére. Ha ez így folytatódik, a kormányprogram és vele a koalíció bukása elkerülhetetlen lesz. Ez nemcsak a magyar - szocialista és liberális - baloldal tragédiája volna, hanem az egész állampolgári közösségé. Magyarország hosszú-hosszú időkre az európai fejlődés perifériájára csúszna. Hiába leszünk bent az Unióban, gazdasági leszakadásunk tovább folytatódna, pénzügyi válságok követnék egymást, s a belpolitika végzetesen destabilizálódna.

Évek óta amellett érvelek, hogy az erkölcsi kérdések kikerüléséért súlyos politikai árat kell fizetni. Az itt következő cikk is erről szól. Kérdései tehát régiek. A helyzet azonban új.

A lengyel baloldalt maga alá temette erkölcsi válsága. A magyar baloldalnak még van esélye rá, hogy talpon maradjon. De ehhez végre komolyan szembe kell néznie a kérdésekkel, melyekkel 2002 óta nem akaródzik szembenéznie.

 

A morális kérdés

Gyurcsány Ferenc elhíresült szavai rettenetes erkölcsi megrázkódtatást okoztak. Döbbenet, harag, felháborodás, csalódottság, kiábrándulás, elkeseredés volt a válasz, és nem csak azok körében, akik áprilisban az ellenzékre szavaztak; nem csak azok körében, akik a Gyurcsány-csomag bejelentésekor megbánták, hogy a kormánypártokra adták a voksukat, vagy akik most, a beszéd nyilvánosságra kerülése után azt mondták maguknak, hogy még egyszer nem szavaznak a baloldalra. Sokakat megrendített az őszödi beszéd azok közül is, akik ma is az MSZP vagy az SZDSZ eltökélt hívei, s akiknek a megmaradt önkormányzati pozíciók köszönhetők.

A közvélemény elemi erejű reagálása első pillantásra érthetetlennek, egyenesen irracionálisnak tűnhet. A választóknak, tudjuk jól, világszerte rossz véleményük van a politikusokról. Azt gondolják róluk, hogy hazudnak. A magyar választó is ezt gondolja. Miért arra a politikusra haragszik, aki beismeri, hogy hazudott, miért nem azokra, akik álszent módon azt állítják magukról, hogy az ő szájukat hazugság még nem hagyta el?1

Megmondom, miért.

A demokrácia intézményei nem tudják kizárni a hazugság, megtévesztés, félrevezetés lehetőségét. A demokratikus verseny paradox módon még ösztönöz is a hamis praktikákra, mert a választók nem elég tájékozottak ahhoz, hogy ne lehessen becsapni őket, és így a szavazatokért folytatott harcban előnyt jelenthet a hazug ígérgetés és a tények meghamisítása, az őszinte beszéd pedig hátrányt okozhat. A demokráciával járó hazugságot csak a választási verseny - magyarán a demokrácia - felszámolása útján lehetne teljesen kiküszöbölni. De ha kiküszöbölni nem is lehet, kordában tartása lehetséges és szükséges is. Addig beszélhetünk értelmes módon népképviseletről, a választókkal szembeni felelősségről, amíg a közösség fenntartja a különbséget igazmondás és hazugság között. A demokráciák állapotának egyik fontos jellemzője, hogy minden politikai hazugság lelepleződését meg lehet-e úszni bennük, vagy vannak mércék, melyek megsértéséért viselni kell a következményeket.

A választók többsége ezt az összefüggést nem gondolja végig, de a lényegével tisztában van. Tudja, hogy nem lehetséges olyan világ, ahol a választott tisztségviselők mindig az igazságot, a teljes igazságot és csakis az igazságot mondják, de azt is tudja, hogy ezek az emberek az ő bizalmából ülnek a hivatalukban, s hogy visszaélnek a bizalmával, ha hazudnak neki. Elvárja tőlük, hogy tiszteljék; márpedig ha egy politikus tiszteli a polgártársait, akkor nem hazudik nekik könnyű szívvel. Lehet, hogy nem mindig őszinte hozzájuk, de rálát a hamis beszéd erkölcsi fonákságára, s ezért semmiképp nem válik gátlástalan hazudozóvá.

A választó azt gondolja, hogy a politikusok hazudnak, de cseppet sem közömbös neki, hogy mi a viszonyuk a hazugságaikhoz. A legkevesebb, amit elmondhatunk, hogy nem hagyja hidegen, hogyan beszélnek a hazugságaikról.

Ezért volt olyan katasztrofális hatása Gyurcsány őszödi beszédének. Új, döbbenetes fénybe állította azt, amit akkor már mindenki érzett. A miniszterelnök a képükbe vágta, hogy utolsó másfél évi működése tudatos és következetes hazudozással telt.2

Radnóti Sándor azt írja szenvedélyes és ugyanakkor érvelő cikkében,3 hogy akik Gyurcsányt e mondatok miatt támadják, egy álszent hamisság nevében lépnek föl. Jobb- és baloldal az elmúlt évtizedben egy közös hazugság résztvevői voltak. Mindkét fél a jóléti túlköltekezés hazug konstrukcióján belül mozgott, egymást kergették bele a felelőtlen ígérgetésbe. Gyurcsány most kimondta, hogy ez a konstrukció hazug, elismerte, hogy mivel mostanáig maga sem szakított vele, ezért ő is a hazug konstrukció részese volt. Ellenfelei álszent módon úgy tesznek, mintha valami szégyenletes hazugságon kapták volna, az ő külön hazugságán, amihez nekik, a másik oldalnak, semmi közük.

"Választhatott volna a hazugságnál mérsékeltebb, eufemisztikusabb szót is", folytatja Radnóti. "Az, hogy éppen ezt a szót választotta, azt bizonyította, hogy rálát politikai cselekedetei erkölcsi dilemmáira. A dilemma egyébként közismert, az erkölcsfilozófiában a "piszkos kezek" problémájának lehetne hívni, ahogyan ezt Kis János tette A politika mint erkölcsi probléma című könyvében. A politika története számtalan példával szolgál. Gyurcsány Ferenc esete így fest: valamikor felismerhette az említett hazug konstrukciót, és erőt, kedvet, valamint politikai víziót érzett magában, hogy vállalkozzék a felszámolására. De azt is felismerte, hogy ehhez meg kell nyernie a választásokat, különösképpen azért, mert ellenfele politikáját károsnak és veszedelmesnek ítélte. Ezt a célját pedig csak úgy érhette el, hogy bármennyit árul el víziójából, bizonyos mértékig mégis fenntartja a hazug konstrukciót, azaz nem száll ki az ígérgetési spirálból, reservatio mentalisszal él, ugyanis nem kecsegtet azokkal az eljövendő kemény időkkel, amelyeket az ország javáért szükségesnek tartott. Ebben rejlett politikájának hazug volta."

Ha Radnóti helyesen írja le Gyurcsány esetét, akkor a felháborodott állampolgárok egy szerencsétlen látszat áldozatai. Az igaz politikusnak átmenetileg be kellett szállnia a többiek által közösen fenntartott hazugságba, és amikor végre abban a helyzetben van, hogy kimondhatja az igazságot, akkor ő tűnik föl a hazug képében, támadói pedig az igazság bajnokainak szerepében tetszeleghetnek. Ami az igazság némely bajnokait illeti, osztom Radnóti ítéletét.4 A Gyurcsány esetéről adott leírást azonban sajnos hamisnak tartom.

Nem vitás, hogy a 2006. évi választási kampányt a két oldal ígérgetési versenye dominálta. Nem vitás, hogy ebben a licitben a Fidesz mérföldekkel messzebbre ment a kormánypártoknál. A választások tárgya azonban soha nem pusztán az, hogy mit ajánlanak a riválisok az országnak a következő négy évre. Minden választás egyben alkalom az állampolgárok számára, hogy ítéletet alkossanak a kormány előző négy évben nyújtott teljesítményéről. Az ellenzéknek csak az ígéreteiért kell helytállnia, a kormánynak azért is, amit az állampolgároktól kapott felhatalmazással tett és tesz, amíg megbízatása le nem jár. Gyurcsány nemcsak arról beszélt, hogy hazudott, amikor "nem szállt ki az ígérgetési spirálból", hanem arról is, hogy hazudott, amikor tudatlanságban tartotta a közvéleményt a kormány tetteit és azok kockázatait illetően.

2005 nyarán azt mondta: nem lesz választási költségvetés. Az év végén elfogadott költségvetés azonban igazi választási költségvetés lett. Elhalasztották a már halaszthatatlanná vált kiigazítást. A látszat fenntartása érdekében mindenféle trükkökkel fedték el a tényleges helyzetet az Európai Bizottság, a befektetők és a magyar választók elől. A kormány ezzel rendkívül kockázatos játékba fogott. "Az isteni gondviselés, a világgazdaság pénzbősége meg trükkök százai, amiről nyilvánvalóan nektek nem kell tudni, segítette, hogy ezt túléljük", mondta a miniszterelnök Őszödön.

Gyurcsány Ferenc esete így fest tehát: meg akarta nyerni a választásokat; elfogadom, hogy nem mohó hatalomvágyból: ellenfele kormányra kerülését őszintén és komolyan - véleményem szerint nem alaptalanul - veszedelmesnek tartotta. Tudta, hogy az államháztartási hiány máris kiugróan magas, ezért bejelentette, hogy nem lesz választási költségvetés. Majd arra jutott, hogy ha nem lesz választási költségvetés, akkor győzelem se lesz, és hazárdjátékba kezdett, mely akár a forint összeomlásával is végződhetett volna. Szerencsénkre nem végződött azzal. De ez nem jelenti, hogy nekünk, a magyar állampolgárok közösségének semmi kárunk nem származott belőle. Az előttünk lévő évek gazdasági megszorításaival részben a Gyurcsány-kormány választási hazárdjátékának az árát fizetjük meg.

A kormányokat mi választjuk, hibáikért viselnünk kell a következményeket. Ám éppen ezért jogunk van tudni, hogy mit tesznek. Gyurcsány nagy hazugsága abban állt, hogy kockázatos játszmáját a hátunk mögött folytatta. Kormánya olyan adatokat tartott vissza és leplezett el, melyeket kötelessége lett volna a köz rendelkezésére bocsátani. A választások előtt a pénzügyminiszter még az utolsó három hónap költségvetési adatainak feldolgozását is leállította, mondván, hogy "A választás nem a prognóziskészítés ideje."5

Kétségtelen, Gyurcsány mindezt maga mondta el a frakciójának. A beszéd nyers őszintesége Radnóti szerint méltánylandó; azt bizonyítja, hogy a szónok "rálát politikai cselekedetei erkölcsi dilemmáira". Ezt nem vitatnám, ha mindez nem egy zárt ülésen, hanem az ország nyilvánossága előtt hangzott volna el. Rauschenberger Péter írta erről - véleményem szerint kiváló - cikkében: "[A]rra azért semmiképp nem alkalmas a jelen helyzet, hogy Gyurcsányból morális hőst csináljunk. Ha elénk, állampolgárok elé állt volna ki bocsánatot kérni az előző ciklusért, hogy most aztán jöjjön az igazság ideje, az ért volna valamit. Ez nem ér semmit."6

Ha egy politikus tiszta szándékkal piszkítja be a kezét, ez önmagában még nem ad fölmentést tettének politikai következményei alól. A demokráciát az a megállapodás tartja életben, mely szerint a mindenkori kisebbség elfogadja a többség által választott vezetőket az ország vezetőinek. Ezt a megállapodást a magyar jobboldal vezető pártja hajlamos kétségbe vonni. De ha - alapos okkal - elítéljük ezért, akkor a magunk részéről azt állítjuk, hogy a mi szavazatainkkal hivatalba került miniszterelnök nem csak a mi nevünkben kormányoz, és nem csak nekünk tartozik felelősséggel. A magyar választók több mint negyven százaléka nem értett egyet velünk abban, hogy Orbán Viktort távol kell tartani a hatalomtól. A győzelem éjszakáján Gyurcsány igen helyesen azt mondta, hogy az ő miniszterelnökük is kíván lenni. Ám ez azt jelenti, hogy tetteit előttük is igazolnia kell. Az, hogy Orbánt mindenáron le kellett győzni, a demokratikus közösség egésze számára nem elég nyomós érv az ország háta mögött folytatott választási hazárdjátékra.

"Minden az arányokon múlik", írja Radnóti, és én is úgy gondolom, hogy sok minden múlik az arányokon. A kérdés ez: megteheti-e az állampolgárok felhatalmazásával kormányzó miniszterelnök, hogy a választási győzelem érdekében az állampolgárok költségére, ám az állampolgárok tudta nélkül hazardírozzon az államháztartással.

Én erre a kérdésre csak egy becsületes választ ismerek: nem teheti meg.

 

A politikai kérdés

A morális kérdés önmagában is politikai kérdés. A demokrácia nemcsak jogszabályok, hanem erkölcsi elvek és normák együttese is. Ha ezeket következmények nélkül, rendre meg lehet sérteni, akkor a törvénytisztelet is meginog. Ám ha az írott jogot valami csoda folytán változatlanul betartanák, az erkölcsi normák szétesése akkor is atomjaira bomlasztaná a demokratikus közösséget. A köztársaság addig él, amíg tagjainak okuk van hinni, hogy az ő nevükben kormányzó emberek valóban az ő megbízottaik, hogy felelősséggel tartoznak nekik és elszámoltathatók a tetteikért.

A demokratikus erkölcsi normák nyilvánvaló megsértésének legsúlyosabb, hosszú távra szóló következménye, hogy porlasztja ezt a hitet, és ezért a demokratikus közösség alapjait ássa alá. A köztársasági elnök joggal állította szeptember 18-án, hogy az őszödi beszéd napvilágra kerülése "morális válságot okozott Magyarországon". Talán pontosabb lett volna azt mondani, hogy felszínre hozott egy lappangó válságot. De a morális válság attól még a politikai helyzet része marad, amire politikai választ kell adni.

Vannak közvetett politikai következmények is. Az egyik a sokat emlegetett ígérgetési spirál felpörgése. Ha a politikusokba vetett bizalom meginog, ez önmagában - minden további ok közreműködése nélkül - is gerjeszti az ígérgetések licitjét. Fejcsóválva szokták megállapítani, hogy a magyar választó egyszerre tanúsít mérhetetlen bizalmatlanságot az állammal szemben és vár lehetetlenül sokat az államtól. Ezt némelyek a magyarok hagyományos lelki alkatával, mások a kádárista beidegződések továbbélésével magyarázzák. Egyik okra sincs szükség a jelenség megértéséhez. A bizalmatlanság és a túlzott várakozások összefüggenek. Az a szavazó, aki nem bízik a politikusokban, legyen akár magyar, akár talján, nem fog olyan programot támogatni, melynek költségeit azonnal meg kell fizetnie, hasznát viszont csak sok-sok év múlva arathatja le. Olyan ígéretek kellenek neki, melyek azonnal beválthatók. Külön-külön minden választó tökéletesen ésszerűen viselkedik, csak sajnos a kollektív végeredmény irracionális.7

Ha visszapillantunk az elmúlt tíz év politikai ígéretspiráljának felpörgésére, egy másik összefüggés is a szemünkbe ötlik. 2000 és 2002 között az Orbán-kormány letérítette a magyar gazdaságot a fenntartható növekedés pályájáról. Megkezdődött a választási túlköltekezés. Az MSZP ebből azt a következtetést vonta le, hogy a parlamenti választásokon nagyon sokat kell ígérnie, különben nem győzhet. Végül a szocialisták és a szabad demokraták egy hajszállal megelőzték a jobboldalt; Orbánék azonban nem törődtek bele a vereségbe, vonakodtak egyértelműen elismerni az eredmény törvényességét, és utcai demonstrálásba kezdtek. Közben a D-209-es ügy is kipattant. A tartásában elbizonytalanodott koalíció a négy évre szóló - és még úgy is túlzó - ígéretek azonnali, maradéktalan teljesítésébe menekült.

A magam részéről nem hittem és utólag sem hiszem, hogy az MSZP-t és az SZDSZ-t a túlígérgetés segítette volna győzelemre, és azt sem gondolnám, hogy a kormányt csakis az ígéretek túlteljesítése menthette volna meg. De most másról szeretnék beszélni, ezért a vita kedvéért elfogadom, hogy a baloldal akkori helyzetértékelése helyes volt. Csakhogy 2002 októberében a koalíció elsöprő győzelmet aratott az önkormányzati választásokon. Orbán stratégiája elbukott, a Fidesz hosszú időre megbénult. A kormány szabad kezet kapott, nyugodtan nekiláthatott volna a költségvetés konszolidálásának. Ehelyett egy újabb száznapos program jött, aztán az Európa-terv, aztán a miniszterelnök szekszárdi ígéretcsokra. Addig tartott a "teszetoszáskodás", míg 2003 végén a megriadt befektetők tömegesen kezdtek menekülni forint alapú értékpapírjaiktól, megingatva a nemzeti valutát.

Miért nem volt ereje Medgyessynek lépni a forintválság előtt? Miért bukott meg néhány hónap leforgása alatt, amikor a forintválság hatására lépni kényszerült?

Bonyolult történet ez, most csupán egyetlen vetületére szeretnék rámutatni. A D-209-es ügyet Medgyessy Péter túlélte ugyan, de azon az áron, hogy elvesztette azt a viszonylagos önállóságot, amire minden miniszterelnöknek szüksége van parlamenti bázisával szemben. Sem 2002 késő őszén, sem később nem mondhatta a frakciónak, melynek hivatalban maradását köszönhette, hogy válasszatok köztem és a felelőtlen költekezés folytatása közt. Márpedig ezt kellett volna mondania. Nagy árat fizettünk azért - mi mind, tízmilliónyian -, hogy 2002 júniusában nem távozott. Az erkölcsi deficit költségvetési deficitet termel.8

Most pedig fordítsuk vissza tekintetünket a jelen helyzetre. A következő években a miniszterelnöknek érdekeikben megsértett emberek százezreitől kell nap mint nap áldozatot kérnie, s ezeknek az embereknek el kell hinniük, hogy a veszteségek elkerülhetetlen és érdemes vállalni őket. Ehhez hatalmas bizalmi tőkére van szükség. Gyurcsány Ferenc bizalmi tőkéjét az őszödi beszéd fogadtatása nullára írta. Újra és újra azzal a kérdéssel fog szembekerülni: ha akkor átvert minket, most miért higgyünk neki? Újra és újra meg kell majd küzdenie elveszett szavahihetőségéért. A szeptember 17-e óta tett nyilatkozatai arról tanúskodnak, hogy egyelőre nem is érzékeli hitelvesztésének dimenzióit.9

 

Az Orbán-kérdés

Nem jelentéktelen népszerűségét Gyurcsány talán elsősorban azzal szerezte, hogy legyőzte Orbán Viktort. Azok közé tartozom, akik úgy látják, hogy Orbán egyre távolodik a demokratikus pártok közti minimális alkotmányos konszenzustól; hogy lelki és személyi kötődést tart fönn a kormányképes jobboldal és a radikális szélsőjobb között; s hogy politikájában egyre több a demagóg rögtönzés. Ezért őszintén örültem Gyurcsány győzelmének.

Azzal is tisztában vagyok, hogy a vereség Orbánt az eddiginél is veszedelmesebb pályára taszította. 2006-ban másodszor veszített választást. Korábban kikezdhetetlennek vélt tekintélye megtépázódott. Több párttársa nyilvánosan utalt arra, hogy az ő stratégiája vezetett a Fidesz nem várt második vereségéhez. Egyetlen esélye maradt vezéri státusának viszszaszerzésére: be kell bizonyítania, hogy a kudarc nem az ő politikai hibáinak büntetése volt - ő és pártja az MSZP "szervezett politikai hazugságának" esett áldozatul.

Orbán már a hangfelvétel nyilvánosságra kerülése előtt egy héttel hazugnak és illegitimnek nevezte a kormány stabilizációs politikáját, és megjósolta, hogy erre a politikára "nyílt és rejtett ellenállás" lesz a válasz.10 Elsöprő önkormányzati győzelmet remélve előrukkolt a költségvetés fölötti vétójoggal felruházandó önkormányzati tanács képtelen ötletével. Az utolsó percig ragaszkodott ahhoz, hogy az akkor még nehezen kezelhető helyzetben a Fidesz tartsa meg szeptember 23-ára tervezett tömegtüntetését. Egy tévéinterjúban kijelentette, hogy "ezek a válságkezelő programok meg fognak bukni. Újabb és újabb megszorításokkal fognak próbálkozni, és ki fog derülni, hogy nem tudják kormányozni az országot."11 Felszólította Gyurcsányt, hogy "vigye a csomagját".

Az sem állította meg, hogy az Európai Bizottság időközben jóváhagyta a kormány konvergenciaprogramját, és Alumunia pénzügyi biztos a programban megfogalmazott gazdaságpolitikát az egyetlen lehetséges alternatívának nevezte. Inkább megy tovább a Gyurcsány-ellenességtől a Brüsszel-ellenesség felé. "Nekünk Brüsszelből ne mondja valaki azt, hogy mi csak egy úton járhatunk, mert olyan nincs, hogy csak egy út legyen előttünk", mondta az ATV-ben szeptember 29-én.

Orbán kétségkívül dupla vagy semmire játszik. Ha "ezek a válságkezelő programok" nem buknak meg, akkor a Fidesz politikailag ellehetetlenül, harmadszor is választást veszít, és ezt a pártelnök már biztosan nem élheti túl. Ha viszont megbuknak "ezek a válságkezelő programok", akkor bekövetkezik az, amit a bevezetőben írtam: Magyarország hosszú-hosszú időkre az európai fejlődés perifériájára csúszik. Hiába leszünk bent az Unióban, gazdasági leszakadásunk tovább folytatódik, pénzügyi válságok fogják követni egymást, s a belpolitika végzetesen destabilizálódik. Ha egy politikusról el lehet mondani, hogy semmi sem drága neki, Orbán Viktorról ez ma már biztosan elmondható. Országos érdek, hogy veszítse el a játszmát.

A kérdés az, mi következik ebből Gyurcsány Ferenc botrányára nézve.

Következik-e, hogy állapodjunk meg abban az értelmezésben, mely szerint Gyurcsány csak azt mondta ki, hogy itt mindenki egyetlen nagy hazugság részese volt 16 éven át. Következik-e, hogy maradjunk annál: ő legalább kimondta.

Ha erre a - hamis - következtetésre jutnánk, elvesztenénk a jogalapot arra, hogy Orbán Viktorral szemben a demokrácia védelmezőiként lépjünk fel. És még egyszer mondom: ez nem csak erkölcsi, ez politikai kérdés. Ha 2002 és 2006 között komolyabban vettük volna, hogy demokrataként mit engedhetünk meg magunknak és a kormányunknak, ma nem volnánk ebben a helyzetben. S ha most sem vesszük komolyan, már csak a baloldal romjain kezdhetjük el a tűnődést, hogy hol rontottuk el.

 

A Gyurcsány-kérdés

A köztársasági elnök október 1-jén este - az urnák lezárása után és a választási eredmény ismertté válása előtt - drámai hangú beszédben szólította meg az ország polgárait és az Országgyűlést. Szemére vetette a miniszterelnöknek, hogy "folyamatosan kitér az alapkérdés tisztázása elől. Nem ismeri el, hogy megengedhetetlen eszközöket használt annak érdekében, hogy a hatalmat megtartsa, és azután fogjon hozzá az állami pénzügyek rendbetételéhez." Végül cselekvésre szólította föl a parlamenti többséget: "A kormány az Országgyűlésnek felelős. Az Országgyűlés dönt a miniszterelnök személyéről. Az Országgyűlés helyreállíthatja a szükséges társadalmi bizalmat. A megoldás kulcsa a parlamenti többség kezében van."

Az államfő szavait köztük a házelnök, az SZDSZ elnöke és az újraválasztott főpolgármester éles hangon utasította vissza mint a köztársasági elnöki tisztséghez nem méltó beavatkozást a politikai harcokba.

A köztársasági elnök kevés számú hatáskörét az alkotmány szűkszavúan szabályozza; legfőbb feladatát - "kifejezi a nemzet egységét és őrködik az államszervezet demokratikus működésén" - nem is hatáskörként definiálja, és egyáltalán nem köti szabályokhoz. Érthető, hogy Sólyom László elnöki tevékenysége - miként 1990 és 1994 közt Göncz Árpádé is - vitákat vált ki. Egyik-másik lépéséről magam is azt gondolom, hogy nem jól illeszkedik az általa oly fontosnak tartott "láthatatlan alkotmányhoz"; így például nem értek egyet azzal a móddal, ahogy a legfőbb ügyész személyére javaslatot tesz (érveimet nyugodtabb körülmények közt ismertetni fogom). Az október 1-jei beszédet alkotmányos szempontból határesetnek érzem; őszintén bevallom, sokat kell még gondolkodnom ahhoz, hogy szilárd ítéletet alkossak róla. Úgy vélem azonban, megítélésekor mindenképpen figyelembe kell venni, hogy szeptember 18-án az elnök mondott egy alkotmányos szempontból semmiképp nem kifogásolható beszédet, melyben megszólította a miniszterelnököt, aki ezt egyszerűen elengedte a füle mellett. Ezzel együtt is természetesnek tartom, hogy akiknek határozott véleményük van, ezt elmondják a nyilvánosság előtt. Abban sem látok kivetnivalót, ha ezt politikai vezetők teszik, amíg a köztársasági elnöki tisztségnek - a köztársaságnak - kijáró tisztelettel bírálják az államfőt.

Mégis azt gondolom, hogy ezek a reakciók elhibázottak. A beszéd elmondásának közjogi szempontú kritikája nem teszi megkerülhetővé a tartalmával való szembenézést. A benne megfogalmazott állítások annyira súlyosak, morális tartalmuk oly nehezen vitatható, hogy a közjogi kötözködés csak ronthat a helyzeten.12

Akár helyesen tette a köztársasági elnök, hogy lépéskényszerbe hozta a parlamenti többséget, akár nem, beszéde után többé nem lehetett nem lépni, és hosszú időkre meghatározó jelentősége lesz annak, hogy a koalíció most hogyan lép.

A választások másnapján megjelent cikkemben azt írtam, a miniszterelnök nem kerülheti meg a bizalmi kérdés fölvetését.13 Két választás között az állampolgári közösség szuverenitása az Országgyűlés kezébe van letéve. Ott kell eldőljön, hogy Gyurcsány Ferencnek a történtek után van-e felhatalmazása a kormányzás folytatására.

Azt írtam, hogy a kormánypártok két ésszerű lehetőség közt választhatnak. Az egyik lehetőség az, hogy megvonják Gyurcsánytól a bizalmat, és új kormányfőjelöltet állítanak. Hozzátettem: nem tudom, van-e olyan személy, akiben gyorsan meg tudnak állapodni. A gyorsaság azonban fontos, állítottam, mert a magyar gazdaság megrendült állapotában a politikai bizonytalanság könnyen előidézheti a forint árfolyamának zuhanását, ami nagyobb csapás volna a legkeményebb megszorító intézkedéseknél. Ezt az aggodalmat azonnal igazolta a piacok ideges reagálása a hírre, mely szerint a miniszterelnök valóban bizalmi szavazást kér az Országgyűléstől. Tudatában vagyok, és valamennyien tudatában kell lennünk, hogy a magyar gazdaság nem bír ki egy elhúzódó és bizonytalan kimenetelű politikai krízist.

A kormánypártok már Gyurcsány bejelentésének napján leszögezték, hogy kitartanak a kormányfő mellett. Cikkemben azt állítottam, hogy ez is ésszerű megoldás lehet, de csak komoly feltételek teljesülése esetén. Ha semmi sem változik, akkor a koalíció képtelen lesz a kormányzásra, hiába áll egy emberként a miniszterelnök mögött. Nem mindegy ezért, hogy a bizalmi szavazást milyen beszéd előzi meg.

Gyurcsány - előzetes bejelentése szerint - a kormány programjához, az egyensúlyteremtéshez, a reformokhoz és a fejlesztésekhez kér bizalmat. Ez tehát marad, ami rendben is van. A kérdés az, hogy mi változik.

Véleményem szerint a koalíció jövőjének alfája és ómegája, hogy a miniszterelnök szót ejt-e az őszödi beszéd által kavart erkölcsi viharról, és szavaiból kitűnik-e - Esterházy Pétert idézem -, "hogy átlátja pontosan a tetteit",14 kimondja-e, hogy átgondolta és sajnálja a történteket. Ha ezután kapja meg a kért támogatást, akkor megerősítése, hogy úgy mondjam, feltételes lesz. Ahhoz kötődik, hogy bizonyos dolgok nem ismétlődhetnek meg.

A választónak persze ennél többre van szüksége. Garanciákra, hogy a sajnálkozás és a változtatási szándék komolyan vehető. Az őszödi beszéd sok fonáksága közül az egyik abban rejlik, hogy Gyurcsány elmondta, elege van a hazugságokból és trükközésekből, ezt nem folytatja tovább - majd nem sokkal később ismét Veres Jánost tette meg pénzügyminiszternek. Ez demokráciában - mondjuk így - nem szokás. Ha a miniszterelnök valóban szakít a korábbi gyakorlattal, akkor megválik a minisztertől, aki személyében jeleníti meg azt. Veres Jánosnak távoznia kell a posztjáról; helyébe olyan, nagy tekintélyű pénzügyi szakembernek kell kerülnie, akiről tudni lehet, hogy ilyen ügyletekbe nem keveredik, és szükség esetén akár a kormányfőnek is ellentmond.

Változtatni kell a kormány működésének eddigi gyakorlatán is. Gyurcsány Ferenc mögött eltűntek a miniszterei; Molnár Lajost kivéve a második Gyurcsány-kormánynak nincs olyan tagja, aki önálló arccal, önálló felelősséget viselve jelenne meg a nyilvánosság előtt. Aki - mint e cikk szerzője - a sajtóból kíván tájékozódni a kormány terveiről és cselekedeteiről, óhatatlanul úgy látja, hogy a minisztériumok kiüresedtek, a tényleges hatalom a kancellárián összpontosul, és a miniszterelnököt, valamint kancelláriaminiszterét leszámítva olyan személyek gyakorolják, akik nem a parlamenttől kapták a felhatalmazásukat, és nem is felelősek a parlamentnek.15 Hogy ez micsoda diszfunkciókhoz vezet, abba az augusztus 20-i vihar adott egy pillanatra betekintést, de nem csupán erről van szó.16 Ha a kormány nem tér vissza a parlamenti felelősségét tükröző, átlátható és ellenőrizhető működéshez, az állampolgárok aligha fogják elhinni, hogy a választás előtti trükközésnek egyszer s mindenkorra vége.

A változtatás nem csupán kívánatos: sürgető kényszerűség is. Amíg a kormányfő megítélése ennyire rossz, nem képviselheti egyedül a kabinetjét. Szüksége van erőteljes, meggyőző személyiségű miniszterekre, akik közt szétterülnek az elkerülhetetlen konfliktusok. Lehet, hogy ehhez további minisztercserék is kellenek, ezt nem tudom. De az biztos, hogy a parlamentnek felelős kormányzást helyre kell állítani, és világossá kell válnia, hogy Magyarországot egy testület kormányozza, nem egyetlen személy.

Végül valami, ami még a Medgyessy-kormány idején fölvetődött, de aztán feledésbe merült. Amikor Medgyessy Péter menesztette kancelláriaminiszterét, megígérte, hogy etikai kódexet állítanak föl a kormány tagjai számára. Erre aztán nem került sor. Az ötlet azonban jó, sürgősen elő kellene venni. Rögzíteni kellene, hogy mi az, amit egy miniszter nem csinálhat meg következmények nélkül. Le kellene fektetni az ügyek kivizsgálásának eljárásait. Erkölcsi, nem jogi kódexről beszélek. A szankciókról a kormányfő döntene, teljes mérlegelési szabadsággal. De ha rendre elmulasztaná a felelősségre vonást, magára húzná a felelősséget. A miniszteri kódex megalkotásával kötelezettséget vállalna arra, hogy kormánya a jövőben szigorúbb magatartási szabályokhoz tartja magát, mint eddig, és hogy a vállalás nyilvánosan számon kérhető lesz.

Az erkölcsi felelősség őszinte elvállalását követő bizalmi szavazás, új pénzügyminiszter, a parlamentnek felelős és átlátható kormányzás, miniszteri etikai kódex: ilyen lépések nélkül a megrendült bizalom helyreállítása nem remélhető.

Nem csak úgy általában az állampolgároknak a kormány iránti bizalmáról van szó. A magyar demokrácia ingatagságának, tudjuk jól, a bal- és a jobboldal közti mélységes bizalmatlanság az egyik, ha ugyan nem a legfőbb oka.17 A demokráciában szokatlan kölcsönös gyanakvás és ellenségesség nélkül Orbán Viktor ma nem készülhetne arra, hogy "narancsos forradalommal" erőszakolja ki a kormány megbuktatását. Ha ez a kalandor vállalkozás sikerre vezetne, az nemcsak a jelenlegi parlamenti többséget döntené romba, hanem a harmadik köztársaságot is, alkotmányos fékjeivel és ellensúlyaival együtt. Meggyőződésem, hogy ettől nemcsak mi tartunk, hanem sokan a jobboldalon is. Az alkotmányt akkor sikerülhet megvédeni, ha jobboldali hívei is kiállnak mellette.

Ne áltassuk magunkat: ennek mi magunk is az akadályai vagyunk. Ha a baloldal nem képes belátni, hogy 2002 és 2006 közötti kormányzása a jelenlegi politikai válság elsődleges oka, ha nem képes szembenézni a morális hibákkal, melyeket ebben az időszakban elkövetett, ha nem képes elismerni, hogy ezek a hibák a Gyurcsány Ferenc őszödi beszédében bevallott felelőtlen és az állampolgárok megtévesztésével folytatott választási hazárdjátékban kulmináltak, akkor nincs remény Orbán Viktor elszigetelésére.18

Lábjegyzetek:

1 A kormány legitim c. szerkesztőségi cikkében a Népszabadság hosszan sorolja az új magyar demokrácia nevezetes hazugságait. 2002. szeptember 21.

2 "Kérdeztem a mellettem álló fiatal párt, miért pont a Gyurcsány. Mert hazudott. Nem - vitatkoztam -, ő azt mondta, hogy mindannyian hazudtunk, s ezt most már abba kellene hagyni. Nem tudták? Persze, de hogy jön ahhoz, hogy ezt ilyen durván a képünkbe vágja? Ez az, amit nem lehet megbocsátani." Varga László, aki erről a tüntetések negyedik éjszakáján lezajlott utcai beszélgetésről beszámol (Kedves Udo, Élet és Irodalom, 2006/39.), meg van ütközve. Az a benyomásom, hogy döbbenetével nem áll egyedül a szocialista-liberális baloldalon.

3 Álszentek összeesküvése, Népszabadság, 2002. szeptember 23.

4 Radnóti cikkének megjelenésével egy napon sugározta a CNN Orbán Vikorral készült interjúját. "Arra a kérdésre, hogy mit szól Gyurcsány Ferenc kijelentéséhez, mely szerint minden politikai erő hazudott, Orbán Viktor kifejtette: A magyar politikában kétféle hagyomány létezik. Az egyik a kommunista párt hagyománya, a hazugság, melyet a baloldal tovább vitt, a másik pedig az ellenzéké, az egykori illegális másképp gondolkodóké, akik sohasem hazudtak. "Én sem hazudtam soha az embereknek", tette hozzá Orbán Viktor." Index, 2002. szeptember 23.

5 Soós Károly Attila: A hazugság és ami több annál. Népszabadság, 2006. augusztus 19. Válaszában Bauer Tamás emlékeztet rá, hogy az államháztartás helyzetére vonatkozó közérdekű adatok visszatartása nem most kezdődött, hanem a Fidesz-kormány idején. Ezt fontos szem előtt tartanunk, de Gyurcsány felelősségének tényén nem változtat.

6 Maradhat?, Élet és Irodalom, 2006/39. Amikor az őszödi beszéddel megismerkedtem, az volt az érzésem, hogy hiszen Gyurcsány elmondta már ezt a nyilvánosság előtt is, csak nem ezekkel a szavakkal. Rosszul emlékeztem. Valóban beszélt arról, hogy nem mindig mondott igazat, de - akárcsak Radnóti - a választási ígéretek tartalmával, nem a választás előtti túlköltekezés tényeinek és kockázatainak eltitkolásával kapcsolatban. Lásd Nagy N. Péter: Ami még nem megy át a rivaldán. Gyurcsány Ferenc a fájdalom mértékéről és arról, hogy kell-e elnézést kérni, Népszabadság, 2006. június 28.

7 Erről kicsit bővebben írtam A politika mint erkölcsi probléma c. könyvem záró fejezetében. Budapest: Irodalom Kft., 2004.

8 Mink András írt erről Alkotmányos dekonstrukció c. cikkében. Magyar Hírlap, 2006. szeptember 26.

9 Lásd erről Ádám Zoltán cikkét a Beszélő októberi számában: Az elhagyott beszéd.

10 Magyar Nemzet, szeptember 9.

11 Idézi Bauer Tamás: Orbán és az MTV ostroma. Népszabadság, 2006. szeptember 25.

12 A baloldalon sokan úgy érzik, az államfői beszéd egy politikai konfrontációban elfogult módon az egyik oldal - az ellenzék - mellé állt. Én nem így látom. Lehet, hogy a köztársasági elnök nem mondott el mindent, amit hallani szeretnénk tőle, de üzent a jobboldalnak is. Állást foglalt a megszorítások és a reformok mellett; kimondta, hogy az önkormányzati választások nem tekinthetők népszavazásnak, és világossá tette, hogy a kormány sorsáról csakis a parlamenti többség dönthet.

13 Ami elkerülhetetlen. Magyar Hírlap, 2006. október 2.

14 Gréczy Zsolt: A politikai elit is mi vagyunk. Esterházy Péter szerint normálisnak lenni nehéz, és mintha nem volna erőnk hozzá. Népszabadság, 2006. szeptember 23.

15 Arról, hogy e gyakorlat mögött a demokrata magatartástól idegen, technokrata mentalitás húzódik meg, lásd Schiffer András cikkét: Válság és kiút. Magyar Hírlap, 2006. szeptember 28. Az ebben rejlő veszélyekről - arról, hogy a reformok készítői elszigetelik magukat és képtelenek maguk mellé állítani vagy legalább semlegesíteni az érintett csoportokat - Lakner Zoltán írt: Magasfeszültség. Magyar Hírlap, 2006. október 3.

16 A miniszterelnöki hivatal működésének anomáliáiról lásd Gavra Gábor: Bénasági fogadalom. Ámokfutásba kezdett a miniszterelnök környezete. Hírszerző, 2006. augusztus 21, valamint Gavra Gábor: Van-e kormányunk?, Hírszerző, 2006. augusztus 25.

17 Lásd Miklósi Zoltán: Két válság. Népszabadság, 2006. szeptember 25.

18 Intő jelként álljon itt Elek István cikke: A politikai válság háttere. Magyar Hírlap, 2006. szeptember 28

 

 

 

KIS JÁNOS

Pengeélen - 2

 

"A napról napra változó közbeszédben az egyik oldalon - ezen a baloldali, illetve liberális politikusokat és közírókat értem - ma a Gyurcsány-beszéd bagatellizálása folyik (a róla való vitát moralizálásként utasítva el). Ez nyilván reakció arra, hogy a másik oldal - ezen a jobboldali politikusokat, közírókat és a radikális jobboldali szónokokat, nyilatkozókat és közírókat értem - démonizálja ezt a beszédet, s tökéletesen reflektálatlanul, az önvizsgálatra való legparányibb hajlandóság nélkül, a politikai alternatíva teljes homályban hagyása mellett, "erkölcsi ébredésre" szólít fel." Így jellemzi a két oldal magatartását Radnóti Sándor az ÉS október 13-i, 41. számában megjelent vitacikkében.

Ha egy pillanat kimerevített képeként nézzük, ez a leírás hibátlanul pontos. Ha azonban a helyzet dinamikájának tükrét keressük benne, akkor - nekem úgy tűnik - kiegészítésre szorul. Jól érzékelteti az "erkölcsi ébredés" támadó indulatát, de a morális kérdés előli elzárkózás reménytelen defenzivitása nem tűnik ki belőle. Nem mondja ki továbbá, hogy - az október 6-i parlamenti beszédet leszámítva - a történet főszereplője maga is úgy viselkedik, mint aki nem kíván szembenézni a beszéde által kavart vihar erkölcsi dimenziójával. Ez véleményem szerint mérhetetlenül megnehezíti a szocialisták és liberálisok számára, hogy kitörjenek a defenzívából.

Az önkormányzati választások előtti héten egyre erősödött bennem az az érzés, hogy ha így megy tovább, a kormány nem lesz képes megvetni a lábát, sem Gyurcsánnyal, sem Gyurcsány nélkül. A miniszterelnök nem teheti meg, hogy nem reagál a beszéde okozta felzúdulásra. Ha nem mondja ki, hogy átgondolta és sajnálja a történteket, nagy baj lesz. S úgy láttam, nem elég egy interjúban kimondania ezt. A személyébe vetett bizalom megingott. A polgárok közel fele vagy talán még nagyobb részük a távozását akarja. Két választás közt a választók nem közvetlenül döntenek; kollektív szuverenitásuk az Országgyűlés kezébe van letéve. Ott kell eldőlnie, hogy Gyurcsány Ferencnek a történtek után van-e felhatalmazása a kormányzás folytatására. Ahhoz, hogy a kormány úrrá lehessen a helyzet fölött, első lépésben föl kell vetni a bizalmi kérdést.

Amikor erre a belátásra jutottam, megírtam Pengeélen c. cikkemet (ÉS, 2006. október 6. [40.]). A választás napján elkészültem a kézirattal.

Este a köztársasági elnök elmondta beszédét. Ez új helyzetet teremtett.

Nyilvánvaló volt, hogy öt nap múlva, amikor cikkem az ÉS-ben megjelenik, már késő lesz. Valójában már ekkor is késő volt. A bizalmi kérdést saját kezdeményezésre kellett volna fölvetni, nem az államfő üzenetére válaszul. De ha már elhangzott a beszéd, akkor - úgy ítéltem meg - késlekedés nélkül lépni kell.

A rendelkezésre álló igen rövid időben a kezemben lévő anyagból szerkesztettem egy cikket a Magyar Hírlap hétfői kiadása számára (Ami elkerülhetetlen, MH, 2006. október 2.).

A sietségnek ára volt. Sólyom nem hagyott kétséget afelől, hogy Gyurcsány menesztését várja a parlamenti többségtől; ezt az óhaját köztársasági elnökként valószínűleg nem volt helyes kifejezésre juttatnia, amire reagálnom kellett volna. Ahhoz, hogy ezt megtegyem, alaposan át kellett volna gondolnom a szöveget és a megszólalás körülményeit; ez időt igényelt volna. Idő azonban nem volt. Ezt igazán sajnálom. Azt azonban, hogy a cikk elkészült és megjelent, nem bántam meg.

Nem bántam meg egyfelől azért, mert az államfő fellépését ma is másképp látom, mint a baloldali - szocialista és liberális - közírók többsége. Kétségtelen, az október 1-jei beszédet mindkét politikai tábor úgy értelmezte, hogy Sólyom László a jobboldal kezére játszott. Szerintem azonban mindkét tábor érzékcsalódás áldozata lett, ami két nap múlva, a frakcióvezetőkhöz intézett levélből vált világossá. Igaz, Sólyom félreérthetetlenül kifejezésre juttatta, hogy mit vár a parlamenti többségtől; de egyben azt is leszögezte, hogy a politikai válságnak az Országgyűlésben kell eldőlnie, és amikor a Fidesz közölte, hogy bojkottálni fogja a bizalmi kérdés tárgyalását, külön felhívta rá a figyelmet, hogy a bojkott sérti a parlamentáris demokrácia elveit. Döntő szerepe volt abban, hogy a bizalmi szavazásra sor került, méghozzá a jobboldal részvételével, s hogy ily módon Orbán Viktor "narancsos forradalma" már elindításának napján félresiklott.

Nem bántam meg a cikket másfelől azért sem, mert utólag visszatekintve sem bizonyult feleslegesnek. Maga Gyurcsány, amikor elsején késő este megjelent a nyilvánosság előtt, ugyanúgy viselkedett, mint két héttel korábban: nem vett tudomást az államfő szavairól. Pártjának alelnöke egy ironikus megjegyzéssel intézte el a dolgot. Szili Katalinnak annyi mondanivalója volt a beszédről, hogy az "köztársasági elnökhöz méltatlan" volt.

Írásom feszült és borulékony helyzetben erős állításokat fogalmazott meg. Olyan álláspontot körvonalazott, melyet a baloldalon kevesen osztottak. Nem lephetett meg, hogy indulatos vita támadt körülötte. Az viszont meglepett, hogy politikai konklúzióira, melyek kedvéért megírtam, a bírálók alig reagáltak. Túlnyomó többségük föl se tette a kérdést, helyesen határoztam-e meg, hogy milyen döntéseket kíván a pillanat. Írásaikból nem derül ki, úgy vélik-e, hogy tévedtem, amikor azt állítottam, hogy a bizalmi szavazás elkerülhetetlen. Nem derül ki, egyetértenek-e azzal, hogy a bizalmi szavazás előtt Gyurcsánynak számot kellett adnia az őszödi beszéd vezérmotívumáról: arról, hogy ő és kormánya hazudott a választóknak. Nem derül ki, elfogadják-e, hogy a bizalmi szavazás még csak a kezdet, vagy kétségbe vonják állításomat, mely szerint az állampolgároknak további garanciákat kell kapniuk, hogy a választás előtti hazardírozás és a közvélemény szisztematikus félrevezetése nem ismétlődik meg.

Vitánk így kissé féloldalas lett. De érzésem szerint még így, féloldalasan is érdemes a folytatásra.

Részint hosszabb távra szóló tanulságai miatt. Részint pedig azért, mert a válságnak még nincs vége. A kérdés, hogy mit kezdjünk a kazettabotrány politikai következményeivel, még mindig velünk van.

*

Két súlyos ellenvetéssel szeretnék foglalkozni; Radnóti írása mindkettőt világosan megfogalmazza. Az egyik úgy szól, hogy a becsapottság érzése a kormány saját táborában nem, hanem csak az ellentáborban vert hatalmas hullámokat. Amiből az következnék, hogy - feltételezésemmel szemben - a szenvedélyek felkavarodását nem magyarázhatja a gazdasági megszorítások okozta csalódottság. Más, mélyebb magyarázat után kell nézni. "...kultúrharcról van szó, amely alapvetően meghatározza a magyar politikai életet, és amelynek parazsát minden egyes választás, minden válság fölszítja." A Gyurcsány-beszéd is ezt a parazsat lobbantotta lángra: "a nyugatos modernizáció és a modernizáló elleni irracionális gyűlölet lelki táplálékot, megerősítést kapott" általa.

Radnóti elismeri, hogy én is látom a kultúrharc tényeit. Nem abban van tehát vita köztünk, hogy létezik-e egy számottevő társadalmi csoport Magyarországon, mely fél a modernizálódástól és démonizálja annak képviselőit. Abban is egyetértünk, hogy ez a csoport mértékadó szerepet játszott az egykori MDF bázisában, s hogy a Fidesz is benne találta meg bármikor hadra fogható élcsapatát. Másfelől eszem ágában sincs tagadni, hogy a nyugatos modernség eltökélt híveiben a másik oldal agresszív ellenségessége félelmet ébreszt, s hogy ez a félelem koptatja a politika erkölcsi dimenziói iránti érzékenységet.

Fontosnak tartom azonban, hogy a kultúrharc jelenségét szélesebb összefüggésben lássuk. Nem tudjuk pontosan megmondani, mekkora a két élcsapat, mely közvetlenül részt vesz az ideológiai ihletésű küzdelemben. De ha precíz adataink nincsenek is, nyugodtan leszögezhetjük, hogy mindkét csoport kisebbséget alkot saját oldalának teljes választó közönségében. Évek óta sok szó esik, s jogosan, a magyar politikai közösség kettészakadásáról, a politikai táborok közt egyre mélyülő szakadékról. Amikor azonban erről beszélünk, épp a jelenség súlyossága miatt a lehető legnagyobb pontosságra kell törekednünk. Magyarország nem szunnik és siíták országa. A magyar állampolgárok többsége értetlenül áll a belpolitikai hidegháború előtt, és szenved a politikai gyűlölködés légkörétől. Ez nemcsak az úgynevezett bizonytalan szavazókról mondható el, hanem azok java részéről is, akik tudatosan és szilárdan állnak a jobb- vagy a baloldalon.

Radnóti kiinduló megfigyelése szerint az önkormányzati választásokon a baloldal veresége "nem volt földindulásszerű és elsöprő". Ebből - sok más baloldali közíróval együtt - arra következtet, hogy ezen az oldalon a Gyurcsány-beszéd nem okozott megrendülést, hiszen a politikai térkép kétosztatúsága fennmaradt. Én az OVB statisztikai összesítéseit másképp olvasom; szerintem a baloldal az összesített szavazatok terén is súlyos vereséget szenvedett (a Fidesz és a KDNP együtt a szavazatok 30,84 százalékát kapta, az MSZP és az SZDSZ ennek alig több mint a felét, 16,75 százalékot). Ha október 1-jén parlamenti választások lettek volna, a jobboldal ma kényelmes alkotmányozói többséggel rendelkezne az Országgyűlésben.

Nem biztos azonban, hogy - bármelyikünknek legyen igaza - a választási eredmény megítélésének perdöntő jelentősége van a köztünk zajló vitában. A szeptember elején végzett, majd október elején megismételt közvélemény-kutatások adatai azt mutatják, hogy az önkormányzati választások kimenetele már a kazettabotrány előtt eldőlt. Ez számos baloldali megfigyelő szerint azt bizonyítja, hogy a Gyurcsány-beszéd nyilvánosságra kerülése a választók szélesebb köreiben nem okozott erkölcsi megrázkódtatást. Csak a jobboldal bármikor mozgósulni kész erőit hozta tűzbe, csupán az ő izzó antikommunizmusuknak és liberalizmus-ellenességüknek adott új gyúanyagot.

Az Élet és Irodalom vitájában Vásárhelyi Mária adta elő ezt az érvet. (A nagy agyhalál, 2006. október 20. [42.]). "Ha Kis János arról írna, hogy személy szerint neki mély erkölcsi megrendülést okozott a beszéd, azt, ha indokoltnak nem is tartanám, ám természetesen készséggel elhinném. Azt a tételét azonban, amelyre írását alapozta és mely szerint a magyar társadalomnak okozott mély erkölcsi megrendülést ugyanez, alapvetően vitatom", írja Vásárhelyi, és állítása mellett így érvel: "Az elmúlt időszakban készült közvélemény-kutatások kivétel nélkül azt mutatják, hogy a Gyurcsány-beszéd nyilvánosságra kerülése semmiféle elmozdulást nem idézett elő sem a lakosság pártpreferenciáiban, sem Gyurcsány Ferenc személyének megítélésében, és így nem volt hatással az önkormányzati választások kimenetelére sem. Az MSZP támogatottsága szeptember elején érte el a mélypontját. Az október eleji felmérés ehhez képest már nem mutat változást."

Vásárhelyi okoskodása bizonytalan lábakon áll. Állításom erkölcsi reakciókról (megrendülésről, becsapottságérzésről, bizalomvesztésről) szól, az ellenvetés pártpreferenciákról. Ezek különböző változók. A pártpreferenciák mutatói nem a választók erkölcsi reakcióit mérik, legföljebb következtetni lehet belőlük az erkölcsi reakciókra. A következtetés azonban nem egyszerű, a pártpreferenciák ugyanis sok tényező együttes hatására változnak, a választók erkölcsi reakciója csupán egy a sok közül. Abból, hogy a Gyurcsány-beszédet követő hetekben nem változtak, csak akkor lehet az erkölcsi reakciók hiányára következtetni, ha a többi tényező hatását előbb kiszűrik. Ez nagy körültekintést kívánó művelet.

Természetesnek véljük, hogy ha a választók megdöbbennek és felháborodnak, akkor mindjárt a pártpreferenciájukat is módosítják. Ha tehát a preferenciák nem módosulnak, ebből hajlamosak vagyunk arra következtetni, hogy nincs megdöbbenés, nincs felháborodás. Csakhogy a dolog nem ilyen egyszerű. Magyarországon, mint Vásárhelyi is megállapítja, a teljes választói népesség egyik harmada rendíthetetlen jobboldali, egy másik harmada rendíthetetlen baloldali szavazó. Ők gyakorlatilag addig nem viszik máshová a szavazatukat, amíg pártjuk szét nem esik. Az MSZP támogatottsága szeptember elején a teljes népességen belül harminc százalék körül volt. Elérte azt a küszöböt, mely alá a párt szervezeti válsága nélkül már nem süllyed. Másfelől, mint arra Vásárhelyi is rámutat, a Fidesz agresszív, nyugtalanságot keltő politikája kontraproduktív lehetett; valószínűleg inkább taszította, mint vonzotta a kazettabotrányon felindult bizonytalan szavazókat. Ha pedig így van, akkor egyszerre lehet igaz, hogy a Gyurcsány-beszéd - mint írtam - "rettenetes erkölcsi megrázkódtatást okozott", s hogy a pártpreferenciák eloszlása közben változatlan maradt.

Vannak további adatok, melyek megerősítik ezt a feltételezést. Először is, a Medián október 7-én és 8-án végzett felmérése szerint, a szocialisták támogatottsága szeptember és október között nem csökkent ugyan, elutasítottsága azonban drámai mértékben növekedett; az MSZP vált a legelutasítottabb párttá, megelőzve a hagyományosan népszerűtlen szélsőjobb alakulatokat. Másodszor, noha ugyane felmérés szerint szeptember és október közt Gyurcsány Ferenc népszerűségi indexe nem romlott tovább, a megkérdezettek 56 százaléka mégis azt mondta, hogy a miniszterelnöknek távoznia kellene, és csak 39 százalékuk foglalt állást a maradása mellett. Végül csupán 23 százalék nyilatkozott úgy, hogy a Gyurcsány-beszéd egyáltalán nem hatott rá; 26 százalék bocsájtott meg Gyurcsánynak a bizalmi szavazást megelőző beszéd hatására, és 48 százalék jelentette ki, hogy változatlanul nem tud megbocsájtani. A megkérdezettek hajszál híján háromnegyed része úgy érezte, hogy Gyurcsánynak bizony volt miért bocsánatot kérnie.

Ezek az adatok a harag és felháborodás intenzitásáról nem sokat árulnak el, azt a vélekedést azonban bizonyosan cáfolják, mely szerint a Gyurcsány-beszéd nem okozott erkölcsi megrázkódtatást.

Vásárhelyi Mária álláspontjával nemcsak az a baj, hogy ellentmond a mért adatoknak. Ráadásul még életszerűtlen is. A választások előtt a kormányoldal azt harsogta, hogy dübörög a gazdaság. Adót csökkentett, további adócsökkentések menetrendjéről hozott törvényt. Kampányát az uniós pénzekből finanszírozandó, hatalmas beruházások víziójára építette. Az államháztartási hiány elszabadulásáról, elkerülhetetlen megszorításokról, az életviszonyokat alapvetően megrázó reformokról nem esett szó. A választásokat szinte azonnal követő drámai bejelentések arculcsapásként érték az embereket. Nem ezt ígérték nekik, nem erre készítették fel őket. Nem egyszerűen azzal kerültek szembe, hogy nehéz idők várnak rájuk, hanem azzal, hogy ezt eltitkolták előlük. A Gyurcsány-beszéd azért okozott hatalmas erejű megrázkódtatást, mert kimondta, amit a többség érzett: hogy be lettek csapva.

De valóban eltitkolták-e az igazságot a választók elől? Ezt vonja kétségbe Radnóti második ellenvetése.

*

"Kis János logikáját abban vélem hibáztathatónak, hogy ő is tények lelepleződéseként fogja fel Gyurcsány beszédét. A politikailag tájékozatlan közönséget sokkhatásként érhette e beszéd önminősítése, s ennek politikai jelentőségét, erkölcsi súlyát semmiképpen sem akarom lebecsülni. A politikailag tájékozott állampolgárnak azonban új tény nem jutott a tudomására."

Ádám Zoltán cikke (Böszmeségek vására, ÉS, 2006. október 27. [43.]) nagyobbrészt ezt a megállapítást fejti ki, igen alaposan. "A trükközés nem titkos kormányhatározatokkal folyt", írja. A PM havi rendszerességgel köteles közzétenni az államháztartás egyenlegének alakulására vonatkozó adatokat; ezek folyamatosan összevethetők a költségvetési törvényben és a minisztérium aktuális prognózisaiban szereplő számokkal. A költségvetési gazdálkodás minőségét egy sereg elemző és nemzetközi intézet vizsgálja, a kormánynak pedig szigorú uniós beszámolási kötelezettsége van. Minden szakértő tudta, folytatja Ádám, hogy a kormány trükközik, "autópályapénzeket rak ide-oda, ál PPP-projekteket szervez, kiadásokat halaszt el, és bevételeket hoz előre könyveléstechnikailag, nehezen áttekinthető privatizációs bevételekből finanszíroz folyó kiadásokat." Az elemzők nyíltan beszéltek felismeréseikről, "ahogyan a költségvetési törvényjavaslatról lesújtóan nyilatkozó Állami Számvevőszék és a szintén tavaly decemberben benyújtott aktualizált konvergenciaprogramot visszautasító Európai Bizottság sem titkolta el a véleményét."

"A kormány nem a társadalom háta mögött trükközött, hanem az orra előtt", írja Ádám. Ha nem tenné hozzá, hogy mindez "a közvélemény hallgatólagos beleegyezésével" történt, maradéktalanul egyetértenék vele.

Én azonban úgy látom, az állampolgárok közössége nem adhatta beleegyezését a kormány ügyeskedéséhez, mégpedig azért, mert nem volt eléggé tájékozott ahhoz, hogy kompetens módon felmérje, mi történik valójában. 2006 januárja és áprilisa közt - azokban a hónapokban, amikor az Unió visszaküldte a konvergenciaprogramot, a hitelminősítő intézetek pedig elkezdték leértékelni hazánkat - a lakosság gazdasági várakozásai egyértelműen javultak; a GKI konjunktúra-vizsgálatai szerint lényegesen jobbak voltak, mint 2003 januárja óta bármikor.

Igen, a választók többsége valószínűleg hallott a konvergenciaprogram kudarcáról, a kormány és az MNB vezetése közti vitákról, az autópályakiadások rendellenes könyveléséről, hitelképességünk romlásáról. Az átlagos választó azonban nem rendelkezik annyi makrogazdasági háttértudással és információval, hogy e hírek súlyát fel tudja becsülni. Talán érzékelte, hogy nincs minden rendben, de bizonyosan úgy vélte, múló és jelentéktelen anomáliákról van szó.

S a kormány épp ezt akarta elérni. Egész propagandája a veszély bagatellizálására irányult. Arról igyekezett meggyőzni a választót, hogy amiről az EU, az MNB, a hitelminősítő intézetek és a hazai szakértők beszélnek, nem érdekes, nem kell törődni vele. Bár a hazardírozás a választók "orra előtt" folyt, a választóknak sejtelmük sem volt róla, hogy ami az orruk előtt zajlik, az veszélyes hazárdjáték.

Ádám Zoltán joggal állítja, hogy az ellenzék szembesíthette volna a közvéleményt az igazsággal, ha akarja. Politikai vezetői eleget tudtak a magyar gazdaság valóságos helyzetéről ahhoz, hogy ezt megtegyék. Ők azonban inkább az ígérgetési versenyben igyekeztek túllicitálni a kormányoldalt, s ebben - semmi kétség - verhetetlennek bizonyultak. Kampányuk megerősítette az átlagos választót abban a hiedelemben, hogy a szocialisták és a szabad demokraták ígéretei mértéktartó, józan helyzetértékelésen alapulnak. A vezető ellenzéki pártot is felelősség terheli azért, hogy a magyar társadalmat meg lehetett téveszteni. Ez szerintem is lényeges megállapítás. A kérdés az, mi következik belőle.

Következik, hogy a választás eredménye, bármennyi hazudozás folyt mindkét oldalon, vitathatatlanul és megkérdőjelezhetetlenül legitim. Választási csalásról akkor lehetne beszélni, ha a kormány megfosztotta volna az ellenzéket a lehetőségtől, hogy a hazugságokat és praktikákat leleplezze. Az ellenzék rendelkezett a lehetőséggel. Nem élt vele. A 2006. évi választási kampány a harmadik köztársaság történetének egyik mélypontja volt. Azt azonban senki nem állíthatja, hogy a kormányoldal elcsalta a győzelmet az ellenzék elől. Legkevésbé a Fidesz vezérének van joga ilyet állítani.

Nem következik ugyanakkor az ellenzék társfelelősségéből, hogy a kormány nem hazardírozott, s hogy nem titkolta el az ország elől hazardírozásának tényeit. Nem következik, hogy ami a választás és a kazettabotrány közti hónapokban történt, nem egy hazugság lelepleződése volt. Nem következik, hogy az őszödi beszéd nem a lelepleződést katalizálta botránnyá. Nem következik, hogy a kormány felelőssége csak annyi volna, amennyi az ellenzéket is terheli. Nem következik, hogy a választó téved, ha becsapottnak érzi magát, s hogy kétszeresen téved, ha a becsapottság miatti indulatait elsősorban a kormányoldalra zúdítja.

A választás utáni politikai válság, melyhez a Gyurcsány-beszéd napvilágra kerülése adta meg a végső lökést, a választás előtti hazardírozás és ködösítés egyenes következménye. Minden magyar kormánynak egyszerre két közönség előtt kell megőriznie a hitelét: az állampolgárok előtt, akiknek végső soron felelős, s akiktől az újraválasztása függ, valamint az Unió szervei, a hitelminősítő intézetek és a befektetők előtt, akiktől a gazdasági folyamatok kézbentartására - a választók javának szolgálatára - való képessége függ. A választás előtti hazardírozás olyan messzire ment, hogy a két feladatot már nem lehetett egyszerre megoldani. Az Európai Bizottság, a hitelminősítők, a befektetők átláttak a szitán, és nyilvánvalóvá tették, hogy türelmük a választás másnapjáig tart. Ez kikényszerítette a győzelem utáni azonnali és brutális fordulatot, mely viszont teljesen felkészületlenül érte a választókat, akik egyáltalán nem láttak át a szitán. Ez váltotta ki a többségből a becsapottság érzését. Ez az érzés rendítette meg a kormányfőbe, a kormányba és a kormánypártokba vetett bizalmat, ez az érzés talált magának szavakat a Gyurcsány-beszédben, és ez teremtett kedvező környezetet a jobboldal kormánybuktató kísérletéhez.

*

De ha mindez igaz, figyelmeztet Ádám, akkor is számításba kell venni, hogy "a demokratikus politikát (...) szuboptimális megoldások jellemzik". Az a fajta trükközés, amelyhez a Gyurcsány-kormány folyamodott, nem rí ki az általános gyakorlatból.

Hogy a nyugat- és észak-európai kormányok közül hány enged meg magának ehhez hasonló trükközést, nem tudom, de ez talán nem is lényeges. Valamennyien tisztában vagyunk vele, hogy a hazugság, a választók megtévesztése nem küszöbölhető ki teljesen a demokratikus politikából. A kérdés az, mi a teendő, amikor botrányos körülmények közt lelepleződik. Pengeélen c. cikkem azt állította, hogy ilyen helyzetekben nem érvényesek a politika mindennapjait uraló szabályok. A botrány rendkívüli helyzetet teremt. Szembesíti a közösséget a hazugság problémájával, melyen rendes körülmények közt túltesszük magunkat. Nekünk szegezi a kérdést, hogy törekszünk-e és képesek vagyunk-e a hazugság és igazmondás közti különbség fenntartására, hogy kordában óhajtjuk-e tartani a hazudozást, vagy nem bánjuk, ha elszabadul.

Ádám Zoltánnak igaza van: az én felfogásomból az következik, hogy kívánatos volna a válságot Gyurcsány Ferenc távozásával megoldani.

De persze abban is igaza van, hogy a demokratikus politika a szuboptimális megoldások birodalma. A bizalmi válságok nemcsak azt a kérdést vetik föl, hogy távozzon-e a miniszterelnök, hanem azt is, hogy van-e, aki a helyébe lépjen. A D-209-es botrány idején a koalíció könnyen végrehajthatta volna a kormányfőcserét, ha el lett volna szánva rá. Volt kézenfekvő utódjelölt. A gazdaság még jól kezelhető állapotban volt, a forint szilárdan tartotta az árfolyamát. A mai helyzet sokkal bizonytalanabb az akkorinál. Nem tudjuk, hogyan reagálnának a piacok a vezetési válságra, különösen, ha az elhúzódik. A kockázat óriási. A forint összeomolhat, a befektetők menekülni kezdhetnek; a krízis temérdek szenvedést zúdítana az országra, és beláthatatlan politikai következményekkel járna. Ezért írtam, hogy Gyurcsány távozásában csak akkor érdemes gondolkodni, ha van olyan személy, aki mögött a két párt azonnal felsorakozik.

Bauer Tamás szerint nem ilyen negatív indokok alapján kell elvetni a kormányfőcsere gondolatát. Gyurcsány Ferencnek azért kell maradnia, mert ő az a baloldali politikus, aki az MSZP megújítására és az ország előtt álló reformok végigvitelére tette föl politikai jövőjét (A megkésett beszéd, ÉS, 2006. október 20. [42.]). Maradása nem a kisebbik rossz: egyértelműen jó.

Nem vitatom, hogy Gyurcsány elkötelezte magát az ország "nyugatos modernizációja" mellett. Még ha nem világos is előttem, pontosan látja-e, hogy milyen reformokat kíván megvalósítani, az irányt - nekem úgy tűnik - jól érzékeli. Jelenleg nincs a színen olyan politikai vezető, akiről biztosan tudhatnánk, hogy arra menne tovább, amerre a választások után Gyurcsány elindult. Ez szerintem is Gyurcsány mellett szól.

Maradásának azonban súlyos hátrányai is vannak. A következő időszakban olyan ember lesz Magyarország miniszterelnöke, akinek szavahihetősége a választók nagy részének szemében megkérdőjeleződött.

Gyurcsány Ferencből sugárzik az eltökéltség, hogy minden ellenállással dacolva végigvigye az államháztartási egyensúly helyreállítását, és újrakezdje a tíz éve elakadt reformokat. Neki azonban ma nem csupán a status quo-ban érdekelt csoportok nyomásgyakorlásával, nemcsak a hadra fogható jobboldal kormánybuktató dühével kell számolnia, hanem azzal is, hogy ő maga elveszítette a választók széles rétegeinek bizalmát. Nem viselkedhet úgy, mint aki a bocsánatkérő beszéddel immár lerótta adóját a felháborodott közvéleménynek, s így aztán folytathatja tovább, mintha mi sem történt volna. Neki magának, kormányának és a kormány mögött álló koalíciónak meg kell küzdenie az elveszett bizalom visszaszerzéséért.

Befejezésül arról szeretnék szólni, hogy erre milyen helyzetben kerül sor, s hogy a helyzet milyen politikát kíván.

*

Ahogy a trükközést segítette, hogy az ellenzék választási kampányába nem fért bele a költségvetési hazárdjáték leleplezése, úgy a Gyurcsány-beszéd által katalizált politikai válság alakulásához is hozzájárult, hogy a nagyobbik ellenzéki párt a kormány elsöprésére próbálta kihasználni azt. Orbán Viktor az utcára szólította híveit, megfenyegetve a kormányzó koalíciót, hogy addig folytatják a tüntetéseket, amíg Gyurcsány Ferenc nem távozik. Később már nem is Gyurcsány megbuktatásáról, hanem az MSZP szétesésének kikényszerítéséről beszélt.

Orbán stratégiája minden korábbinál élesebbé tette a politikai táborok konfrontációját, miközben az utcán vizuálisan is megjelent a trikolóros jobboldal és az árpádsávos szélsőjobboldal összeolvadása, a kormány legitimitásának megkérdőjelezése pedig felszabadította a politikai erőszakot.

Ez a folyamat az október 23-i Fidesz-tüntetésben, az állami ünnepségeket megbénító zavargásokban, s végül a masszív rendőri erők bevetésével végrehajtott tömegoszlatásban kulminált.

Október 23-a valószínűleg nem ideiglenes tetőpontja, hanem fordulópontja a válság első szakaszának. A "narancsos forradalom" meghirdetése téves helyzetértékelésen alapult. A bizalmi szavazás nyilvánvalóvá tette, hogy a krízis megoldásának a parlamentben a helye. Alkotmányos megerősítést adott a kormánynak. Egy időre elszigetelte az MSZP parlamenti frakcióját a pártban zajló eróziótól, s ezzel időt adott a párt sorainak rendezésére. Lecsillapította a piacokat, megerősítette a forintot. Kiiktatta a rövid távú politikai lehetőségek közül a kormány megbuktatását. Orbán Viktor nem tudott cselekvési programot adni utcára szólított híveinek. Nem tudta megmondani nekik, hogyan fogják a mindennapos tüntetésekkel elérni céljukat, sőt azt sem, hogy pontosan mi is a cél. Ugyanakkor a szűnni nem akaró utcai mozgósítás, az erőszak ismétlődő fellángolása egyre ellenszenvesebbé tette a tüntetéseket a közvélemény szemében. A "narancsos forradalmat" csöndben el kellett felejteni. Október 23-a után már csak a szélsőjobb tüntet, a lakosság növekvő antipátiájától kísérve.

Ezzel azonban a válságnak még nincs vége. Akár a falakon kívül politizál, akár a falakon belül, a Fidesz rabja szeptemberben választott retorikájának. Mivel a kormányt a választások elcsalásával vádolja és illegitimnek minősíti, ezért nem egykönnyen térhet le a kormánybuktatási kísérlet pályájáról. Orbán úgy vonta vissza az utcáról csapatait, hogy új, "a demokrácia nehézkes szabályait" tiszteletben tartó és alkalmazó mozgalmat hirdetett a kormány megbénítására: "hétigenes ügydöntő népszavazást" a tandíjról, a vizitdíjról, a kórházprivatizációról, a patikaliberalizációról, a nyugdíj melletti munkavégzésről, a termőföld elidegenítéséről, valamint a kormánytagok "kárfelelősségéről".

A vázolt népszavazási kezdeményezés e cikk szerzőjének véleménye szerint alkotmányellenes. Nem azért az, mert a hét kérdés közül néhány esetleg nem fér össze az alaptörvénnyel. Ha külön-külön az összes kiállná az alkotmányossági próbát, együtt akkor is fennakadnának rajta. Alkotmányunk parlamenti demokráciaként határozza meg a Magyar Köztársaság berendezkedését. A hatalomgyakorlás legfőbb szerveiként az Országgyűlést és a neki felelős kormányt azonosítja. Erre hivatkozott az Alkotmánybíróság már 1992-ben, amikor az Országgyűlés feloszlatását célzó népszavazási indítványt burkolt alkotmánymódosítási kezdeményezésként utasította el. Ezzel az alkotmányos konstrukcióval összefér, hogy olykor népszavazás korrigálja a parlamenti többség és kormánya döntéseit, de az nem fér össze vele, hogy népszavazás híúsítsa meg őket, elvonva a választott többségtől a kormányzáshoz való jogot, melyet az alkotmány reá ruház. A "hétigenes" népszavazás ezt tenné. Maga Orbán Viktor mondta ki, hogy a cél nem kevesebb, mint a többség megfosztása a kormányzás lehetőségétől: "Igen, ügydöntő népszavazási kezdeményezéseket nyújtunk be a tanügy, az egészségügy, a nyugdíjak, a termőföld és a demokratikus garanciák kérdésében. Ezzel kiköszörülhetjük a magyar demokrácián esett csorbát, és eldől a hazugságokra épülő kormányzás sorsa is."

Nézetem szerint a helyes alkotmánybírói döntés elejét venné a "hétigenes" népszavazásnak. Ez azonban normatív megállapítás, nem jóslat. Senki nem tudja előre megmondani, mi lesz a határozatban, ha az ügy a bírák elé kerül. Lehet, hogy a testület rábólint a dologra.

Ha így lesz, akkor az igenek győzelme megbénítja a kormányt és előrevetíti bukását. Az igenek - kevésbé valószínű - veresége viszont a Fideszre mérne hatalmas csapást. De valójában a Fidesz az igenek győzelméből is csak vesztesként jöhet ki. Orbán október 6-i hvg.hu-interjúja elárulja, hogy a jobboldali párt vezetői is tudják, amit mi is tudunk: a költségvetési megszorítások és a - rövid távon ugyancsak költséges - reformok elkerülhetetlenek. A szocialista-liberális kormányt megbénító népszavazás bénaságra ítélné a rá következő Fidesz-kormányt is.

Orbán csapdába lavírozta pártját, olyan helyzetbe, mely nemcsak a Gyurcsány-kormányra, nemcsak az ország egészére, hanem magára a Fideszre nézve is veszélyes.

A csapdahelyzetből, melynek valamennyien foglyai vagyunk, aligha lehet másképp kiszabadulni, mint a két oldal összehangolt próbálkozásával. Arra gondolok, hogy a háttérben zajtalan megbeszéléseknek kellene kezdődniük a rendes parlamenti gyakorlat helyreállításáról. A jobb- és a baloldal közös felelőssége, hogy erre sor kerül-e.

Cikkem a - szocialista és liberális - baloldalhoz szól, ezért a baloldal felelősségét vizsgálja részletesebben.

Mit tehet a baloldal a tárgyalások megindulásáért? Mindenekelőtt azt, hogy bizonyos dolgokat nem tesz. Nem vonul ki mondvacsinált ürüggyel az ellenzék által kezdeményezett bizottsági ülésről. Nem szavazza le az ellenzék által sürgősséggel kért vitanapot. A látszatát is elkerüli annak, hogy útját állná a zavargások napjaiban, így október 23-án alkalmazott rendőri erőszak parlamenti kivizsgálásának. Meghagyja a független tudományos kutatás hatáskörében a szeptember-októberi zavargások szociológiai okainak kivizsgálását, ő maga a rendészeti minisztérium kebelében a rendőri akciók szakszerűségét és jogszerűségét vizsgálja meg.

Nem dönti el eleve, hogy minden atrocitásért a végrehajtó rendőrök felelősek, hanem megvizsgálja, hogy ki engedélyezte a rendőröknek az azonosító szám levételét, bátorítva ezzel a brutalitást, ki engedélyezte a vipera használatát, ki mulasztott el gondoskodni a Deák-téri randalírozók és a Fidesz-tüntetés elválasztásától. Nem a gyülekezési szabadságot sértő jogszabálymódosításokkal próbál úrrá lenni a helyzeten, hanem átgondolja, hogy milyen hibákat követtek el a hatóságok a gyülekezési törvény alkalmazása során.

Az uniós pénzek elosztását nem tartja egyoldalú pártkontroll alatt, nem használja politikai célokra, nem jutalmaz és büntet településeket választott önkormányzatuk pártállása alapján. Nem veszi át az ellenzék hidegháborús retorikáját.

Általánosabban: tiszteletben tartja az alkotmány betűjét és szellemét. Átérzi, mit jelent, hogy bármilyen mély ma az árok a két oldal között, mindkét oldal magyar állampolgárok millióit képviseli, s hogy a kormány valamennyi magyar állampolgár nevében és javára köteles kormányozni, és ennek megfelelően jár el. Röviden: eleget tesz a demokratikus politika erkölcsi elveinek.

Ez nem egyszerűen morálisan helyes; a politikai célszerűség is ezt kívánja. Ha a kormányoldal így cselekszik, azzal szűkíti a konfrontáció-kereső jobboldal mozgásterét, mert nehezebb elhitetni, hogy hadiállapot van, ha a másik fél a békeállapot szabályai szerint jár el. Az alkotmányos játékszabályok kínosan pontos betartása csillapítja a feszültséget, s ezzel közvetlenül és közvetve javítja a kommunikáció helyreállításának esélyeit. Javítja közvetlenül, mert javítja a másik oldalán azoknak a pozícióit, akik látják és értik, hogy a konfrontáció nemcsak a kormányoldalra veszélyes, hanem az ellenzéki oldalra is. És javítja közvetve, mert ez az, amit a kultúrharctól idegenkedő választók nagyobb része helyesel.

Nincs rá garancia, hogy ha bekövetkezik ez a fordulat a kormánypártok magatartásában, a jobboldal vezető ereje ésszerű önkorlátozással válaszol a baloldal ésszerű önkorlátozására. Lehet, hogy a Fideszt már semmi nem tartja vissza a népszavazás kalandjától. Az erkölcsi kérdés akkor is napirenden marad. Ha ugyanis sor kerül a népszavazásra, a kormányoldal nem tehet mást: meg kell küzdenie az indítvány hazugságával. Meg kell értetnie a választókkal, hogy rútul becsapja őket, aki azt javasolja, hogy igennel szavazzanak. Ez akkor is hihetetlenül nehéz feladat volna, ha nem a kazettabotrány árnyékában kellene végrehajtani. De a kazettabotrány ott tornyosul a miniszterelnök fölött, akinek a népszavazás ügyében vezetnie kell majd a kampányt. Nem lesz elég, hogy most az igazat mondja, hiszen korábban nem mondott igazat.

A népszavazásra fél éven belül sor kerülhet. Gyurcsánynak ennyi ideje van, hogy visszaszerezze a választók bizalmát. S közben nem folyamodhat olcsó népszerűségjavító eszközökhöz. Amit 2002 és 2006 közt meg lehetett tenni, az - éppen mert tették is, méghozzá nyakló nélkül - ma már nem tehető meg. A jövő évi költségvetés megszorító költségvetés lesz, és minden korlátozással arra emlékezteti majd az embereket, hogy félre lettek vezetve.

A bizalom visszaszerzéséhez egyetlen parlamenti beszédnél sokkal többre van szükség. Olyan dolgokra, melyekről már előző cikkemben is írtam. Garanciákra, hogy a sajnálkozás és a változtatási szándék komolyan vehető. Ha a miniszterelnök valóban szakít a választók félrevezetésének gyakorlatával, akkor megválik a minisztertől, aki személyében jeleníti meg azt. Veres Jánosnak távoznia kell a posztjáról.

Jó volna, javasoltam továbbá, ha a második Gyurcsány-kormány elővenné Medgyessy Péter ötletét, és megalkotná a miniszteri etikai kódexet. Nem olyan rettenetes nehéz feladat ez, vannak adaptálható minták. A Gyurcsány szívének kedves brit munkáspárti kabinet is alkotott egyet önmaga számára, mindjárt az 1997-es választások után. Ez leszögezi, hogy mi az, amit egy miniszter nem csinálhat meg következmények nélkül. Rögzíti az ügyek kivizsgálásának eljárásait. A szankciókról a kormányfő dönt, teljes mérlegelési szabadsággal. De ez nem jelenti, hogy rendre elmulaszthatná a felelősségre vonást: ha így járna el, magára húzná a felelősséget. A miniszteri kódex kibácsátásával a kormány kötelezettséget vállalna arra, hogy a jövőben szigorúbb magatartási szabályokhoz tartja magát, mint eddig, és hogy a vállalás nyilvánosan számon kérhető lesz.

Végül azt indítványoztam, hogy a kormány változtasson működésének eddigi gyakorlatán. Gyurcsány Ferenc mögött eltűntek a miniszterei. A miniszteri felelősséget felülírta a kancellária felelőtlensége, ahol csúcsminiszteri pozíciót töltenek be olyan személyek, akik nem a parlamenttől kapták a felhatalmazásukat, és nem is felelősek a parlamentnek - köztük egy volt pénzügyminiszter, akiről sokan számon tartják, hogy egy csúnya trükk miatt kellett tárcájától megválnia.

Előző cikkemben azt írtam: azért vélem rossznak ezt, mert ha a kormány nem a parlamenti felelősségét tükröző, átlátható és ellenőrizhető módon működik, akkor az állampolgárok aligha hiszik el, hogy a választás előtti trükközésnek egyszer s mindenkorra vége. Ehhez most hozzátenném: rossznak gondolom azért is, mert a kormány ambiciózus reformtervei éppen itt, a kancellária hátsó traktusainak homályában készülnek. Az állampolgárok közössége csak arról értesül, hogy a jövőben kinek-kinek magáról kell majd gondoskodnia, mert az állam nem vállalja tovább a kötelező befizetéseken alapuló, újraelosztó gondoskodást - arról azonban, hogy az öngondoskodás feladatát milyen feltételek közt és milyen esélyekkel gyakorolhatja majd, semmit nem tud meg. A reformok körül csak nagy-nagy bizonytalanság van, nyilvános beszéd és vita nincs.

Ezt veszélyesnek tartom. Tudom, hogy a még korai stádiumban lévő tervezetek vitára bocsátása időt és alkalmat ad a változatlanságban érdekelt nyomásgyakorló csoportoknak, hogy megakasszák az átalakulást. A vita hiánya viszont azt a kockázatot rejti magában, hogy a kormány terveit senki nem támogatja, legkevésbé azok, akik a reformok következményeit a bőrükön fogják tapasztalni.

A reformok nyilvános kiérlelése fárasztó dolog. A közvélemény azonban csak nyilvános vitában tudja magáévá tenni a rá váró változásokat. Diktatúrában nem kell törődni a közvéleménnyel, lehet reformot csinálni a társadalom akaratával szemben is. Demokráciában azonban nem lehet megtakarítani a társadalom megnyerésének fáradságos munkáját. Kornai János figyelmeztetett erre, hónapokkal a kazettabotrány előtt (Egyensúly, növekedés és reform - II., Népszabadság, 2006. június 29.). Intelme különösen időszerű most, a kazettabotrány árnyékában, amikor választók ezrei és százezrei kérdezik maguktól, hogy mi okuk van hinni a kormánynak, mely egyszer már csúnyán rászedte őket.