Ars poetica: Az Ozorai Pipo Magánintézet politikai irányzatoktól, pártoktól, szervezetektől, állami intézményektől független gazdasági magán vállalkozás. A másodközlések nem az intézet véleményét tükrözik, hanem az Olvasó sokoldalú tájékoztatását szolgálják.

 

'A döntés szerint megszűnik a Budai és Svábhegyi Gyermekkórház, a Schöpf-Merei Kórház, az Országos Pszichiátriai és Neurológia Intézet, a kecskeméti repülőkórház, a miskolci dialíziscenter, valamint a Budai MÁV-kórház. (Az utóbbi sorsáról még folynak a tárgyalások a MÁV szakszervezeteivel.) Az OPNI csak a jelenlegi helyén szűnik, feladatait a Nyírő Gyula Kórház, illetve az Amerikai úti kórház veszi át. Arról még nincs döntés, hogy a Sportkórház megmaradt negyven aktív ágya hol szolgálja majd a sportegészségügyet. Az viszont már biztos, hogy csak krónikus ellátás lesz a budapesti Szent Rókus Kórházban, Parádfürdőn, Bonyhádon, Szikszón, Várpalotán, Zircen, Nagykörösön, Kapuváron, a Soproni Állami Szanatóriumban, Mezőkövesden, Komlón, Siklóson, Harkányban.' 2007. február 6.

 
 
 

A VASÚTEGÉSZSÉGÜGY

TÖRTÉNETE

 

Másodközlés!

Forrás: http://www.vasuteu.hu/vasuteu/vasuteu.head.page?nodeid=4#

 

A Vasútegészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság országosan a vasúti közlekedés szervezeti rendszerére épült, több mint 100 éve fennálló és folyamatosan megújuló egészségügyi szolgálat, amely 1999 óta non profit gazdasági társaság formájában működik.

A Vasútegészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság tényleges egészségügyi tevékenységét 1999. novemberében kezdte meg, mint az addig költségvetési szervként működő és miniszteri rendelet alapján megszüntetett MÁV területi egészségügyi központok jogutódja, azzal a szándékkal, hogy e nagy tradíciókkal rendelkező egészségügyi ellátórendszert, értékeit megőrizve alkalmassá tegye a piaci igények kielégítésére, új utak keresésére az egészségügyben.

2000. tavaszán a tulajdonosok köre a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság belépésével bővült. Ezzel a Vasútegészségügyi Kht. (VKHT) az ország egész területét átfogó egészségügyi ellátó szervezetté vált.

A Vasútegészségügyi Kht. az ország teljes területén jelenlevő, minőségi szolgáltatást nyújtó egészségügyi ellátó szervezet. Az országos hálózat tagjai az egészségügyi feladatokat végző regionális egészségügyi központok és az azok működését integráló, a társaságot irányító budapesti központi szervezet. A rendszert alkotó egészségügyi központok jellemzően egy járóbeteg ellátó szakrendelő intézetből és a hozzá csatlakozó, az adott megyékben elhelyezkedő háziorvosi-üzemorvosi és fogorvosi rendelőkből épülnek fel. Ezek a szakrendelők a megyeszékhelyeken és nagyobb településeken működnek, szolgáltatásaik leginkább az általános szakrendelés (belgyógyászat, sebészet, szemészet, laboratórium, stb.) köréből valók. A társasághoz tartozik még két mozgásszervi (Hévíz, Harkány) és egy kardiovaszkuláris (Balatonfüred) rehabilitációt végző intézmény is.

A vasút-egészségügyi alapellátás (háziorvosi tevékenységgel is kiegészítve) országosan több mint 100 telephelyen működik. A társaság mintegy 200 000 magyarországi lakos egészségügyi ellátásában vesz részt, akik túlnyomórészt a vasutas dolgozók, nyugdíjasok és családtagjaik körébe tartoznak.

2006