Ozorai Pipo

(Filippo Scolari)

kincstartó, szörényi bán

1369 (Firenze) - 1426 (Lippa)

 

 

 

Az elszegényedett firenzei nemesi családból származó, eredeti nevén Filippo Scolari 1369-ben született. 13 éves korában hagyta el szülővárosát. A család üzleti kapcsolatai vezethették el Budára, ahol egy olasz kereskedőház szolgálatában sajátította el a kor gazdasági, számviteli és pénzügyi ismereteit. A gazdasági szakemberré lett fiatalembert Kanizsai Miklós tárnokmester fogadta szolgálatába. Ettől kezdve pályája meredeken ívelt felfelé. Amikor 1397-ben a királytól a Kanizsai testvérek megkapják Simontornyát, Pipora bízzák igazgatását. A törekvő firenzeinek megtetszik a szomszéd birtokos, Ozorai András leánya, s a fiatalok 1399-ben el is jegyzik egymást. A Kanizsaiak támogatásával vette feleségül Ozorai András fiúsított lányát, Ozorai Borbálát, megszerezve ezzel az Ozorai család birtokait. A magyar birtokossá lett (és ezt névváltoztatásával is jelző) Ozorai Pipora Demeter esztergomi érsek is felfigyelt.

Ozorai Pipo 18 (más forrás szerint 23) győztes hadjáratot vezetett a török ellen, s keze alatt kezdte katonai pályáját Hunyadi János. Mivel az ozorai birtokhoz felesége, Ozorai Borbála kezével hozzájutott, Zsigmond király 1416-ban engedélyezte számára, hogy a korábban jelentéktelen kis faluban, amelynek később mezővárosi rangot szerzett, várat emeljen. Két évvel később kolostor alapítására is engedélyt kapott, de a felépült ferences kolostor teljesen elpusztult.

Ozorai Pipo a középkori emberek előtt csodásnak tűnő karrierje sokszor szinte meseszerűen alakult. Egyszer például ügyei intézése végett urához, az esztergomi érsekhez látogatott. Kanizsai János és a király éppen azon tanakodott, hogy a Szerbiát elfoglaló török elleni védelem megszervezésére fegyverbe állítani kívánt 12 ezer katona mennyibe is kerülne, de a jelenlévő urak között senki nem volt, aki értett volna a számoláshoz.

 

Az egykori kereskedősegéd tollat ragadott hát, s a jelenlévő főurak legnagyobb ámulatára pillanatok alatt kiszámolta a szükséges összeget. Zsigmondnak nagyon megtetszett az okos ifjú, aki mindjárt a király szolgálatába lépett.

 

Az újabb feladatokkal már a király, (Luxemburgi) Zsigmond bízta meg: előbb körmöcbányai bányaispán lett, majd 1401-tõl haláláig, 1426-ig a temesi és a sókamaraispán hivatalát is viselte. Zsigmond királyhoz mindvégig hű maradt; még akkor is, amikor első támogatói, a Kanizsaiak szembefordultak az uralkodóval.

A király Pipora bízta legfontosabb jövedelmét, az aranybányák kezelését. Mikor pedig diadalmas boszniai hadjárata után megalakította a Sárkányos Társaságot, szerette volna ha kedvelt embere is tagja lenne. Ozorai Piponak azonban, bár akkor már hatalmas vagyonnal rendelkezett, nem volt megfelelő ragja. Zsigmond egy királyi gesztussal kinevezte szörényi bánná a volt kereskedősegédet, s már nem volt akadálya, hogy Pipo is beléphessen a fejedelmekből, országbárókból álló társaságba.

Ozorai Pipo elsősorban gazdasági szakember volt, de katonaként és diplomataként is sikeresnek bizonyult. Csupán a törökkel egyes források szerint 18, mások szerint 23 csatát vívott. A Száva-vonal megerősítésére kisebb várakat emeltetett. Az 1411 - 12-es háborúban õ volt a magyar sereg fővezére. Talán ennek köszönhető, hogy az utókor valójában hadvezérként tartja számon, holott inkább gazdasági tevékenységével alkotott maradandót a Zsigmond-kori Magyarországon. Diplomataként a pápához küldött királyi követséget vezette.

Kronológia:

1394-ben ő tanácsolta Zsigmondnak, hogy a Horvátiak felkelésében részt vevő urak nagy részét titokban gyilkoltassa meg.

1397-ben kamaraispán.

1399-ben körmöci kamaraispán.

1401-ben Zsigmonddal együtt került fogságba, vele együtt szabadult ki és lett az uralkodó liga tagjává.

1402 - 03-ban Nápolyi László ellen harcolt.

1403-tól 1425-ig sókamaraispán és temesi ispán

1407- 08-ban kincstartó és 1408 - 09-ben szörényi bán is.

1411 - 12-ben Velence ellen harcolt. Ő kezdte meg Temesvár, Orsova és Nándorfehérvár kiépítését, Hunyadi János alatta kezdte katonai pályafutását.

Hadvezérként az 1421 - 22-i huszita hadjáratban vereséget szenvedett Németbródnál (1422. jan. 8.), 1423-ban viszont a Havasalföldön, 1426-ban pedig Galambócnál a törökök felett győzelmet aratott. Sókamarásként újjászervezte a sókamarák működését és bevételeiket növelte. Zsigmondnak az egyházszakadással kapcsolatos politikai ügyekben belső tanácsadója

1410-ben Zsigmond követe Itáliában, a konstanci zsinaton ő őrizte XXIII. János ellenpápát.

 

 

Ozorai Pipo első életrajza

 

  

 Nagyítás!

Prajda katalin tanulmánya:

Megnyitás!

 

Ozorai Pipó szobra szegeden a Dóm téren

Nagyítás!

 

Ozora vára ma